OO ČSV MĚLNÍK

 

 

 

 
 
 

 

 


 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Včelaři v okrese Mělník jsou sdruženi v devíti základních organizacích Českého svazu včelařů. Tyto organizace pak zastřešuje OO ČSV Mělník (Okresní organizace). Celkem máme 321 chovatelů, kteří obhospodařují více jak 5149 včelstev. Oblast je pro včely velice příznivá. Úrodné intenzivně obdělávané nížiny s nektarodárnými plodinami jsou doplněny zvláště v severní části členitější krajinou s bohatou luční a lesní květenou. Dají se tak nalést stanoviště s vysoce nadprůměrným výnosovým potenciálem kvalitních medů. Pestrost krajiny se tak odráží i v široké škále jejich chutí a barev. Chov včel je náročná práce, která vyžaduje i hluboké znalosti především přírody, ale i zručnost a cit. Každý včelař má trvalou starost o zdraví svých včelstev. Z dlouhodobého hlediska je dnes situace u nás s nákazami včel příznivá. Daří se uplatňovat správné zásady chovu a naprostá většina včelařů dodržuje jak pravidla hygieny zpracování včelích produktů tak metodiku pro zdravý chov včel. I proto dosahujeme pravidelně dobré výsledky v chovu, přezimování i výnosu špičkových medů.