AKTUÁLNÍ SITUACE

VÝVOJ SVĚTOVÝCH CEN CUKRU                                                                           


Je jasné, že řadový včelař nepotřebuje znát cenu cukru na světové burze. Nicméně i jemu vývoj napoví, co ho čeká v řádu měsíců a roků. Tyto vlivy mají totiž velkou setrvačnost. Současně je to i určité zajímavé srovnání situace u nás.
Bohužel světové ceny často nekorespondují s vývojem v EU. Je to dáno především ochranářskou politikou EU. Ta ale  neochránila naše producenty.
Vývoj v delším časovém horizontu naleznete na webu www.kurzy.cz po pečlivém nastavení časového intervalu. Jednoduše klikněte a tyto grafy.

Cukr č. 11 - graf ceny
Cukr č. 5 (bílý) - graf ceny

Zde je přehledné grafické zobrazení vývoje počasí: