ZPRÁVY‎ > ‎ČINNOST ČSV‎ > ‎

Rezignace Mgr. Luďka Sojky

přidáno: 10. 1. 2012 23:38, autor: Martin Nezbeda

Mgr. Luděk Sojka, Boleslavská 1126, 252 28 Černošice

Republikovému výboru Českého svazu včelařů, o. s.

prostřednictvím sekretariátu ČSV

Křemencová 8

115 24 Praha 1

Vážení přátelé,

dnes - 1. listopadu 2011 bezprostředně po mimořádném zasedání PRV jsem se rozhodl podat rezignaci na funkce v orgánech ČSV, SOUV v Nasavrkách a v Apislavii.

Rezignuji na funkci:

- člena RV ČSV, o. s. a z tohoto členství vyplývající funkce člena PRV a předsedy komise pro vzdělávání RV ČSV, o. s.,

- člena DR SOUV – VVC,

- viceprezidenta Apislavie a reprezentanta ČSV, o. s. v této mezinárodní organizaci.

Nejsem nadále ochoten být – byťpasivním – protagonistou probíhajícího procesu, jehož scénář byl napsán před IX. sjezdem ČSV, o. s. a je postupněrealizován. Činnost zvoleného předsedy na tomto sjezdu končí přesně po roce jeho odchodem z funkce. Tato skutečnost nepřispívá ke stabilitě v ČSV, silně narušuje klid a jednotu a nabourává tak kontinuitu činnosti svazu v tomto volebním období. Je třeba vzít v potaz i skutečnost, že ČSV musí vynaložit nemalé finanční prostředky na organizaci a uskutečnění mimořádného zasedání RV ČSV, jež bude zřejmě v dohledné době uskutečněno.

Nemohu souhlasit s předávámím pravomocí do rukou stavajícího místopředsedy Václava Sciskaly, který před IX. sjezdem jednal nečestně, použil opakovaně ve své předvolební kampani lživé argumenty významně poškozující mou osobu a nejen ji, za tyto skutečnosti nebyl ochoten se dodatečně omluvit před členy RV. Moc v ČSV je navíc předávána členu, který ve volbách předsedy na IX. sjezdu byl vyřazen již v prvním kole.

Jsem přesvědčen o tom, že volbou nového předsedy se nepodaří postavit nový program činnosti ČSV, který by byl obhajitelný, věrohodný a transparentní pro všechny členy ČSV.

Jsem si jist tím, že v důsledku čestného členství v ČSV Josefa Mandíka a Miloslava Peroutky bude i nadále patrný jejich silný vliv na dění ve vedení ČSV, což je pro mne naprosto nepřijatelné s ohledem na zkušenosti z mé sedmileté práce předsedy ČSV.

V průběhu prvního roku tohoto volebního období byly významně omezeny či zastaveny kontakty s včelařskými organizacemi v Evropě a ve světě, což vyvrcholilo tristní prezentací ČSV na kongresu Apimondie v Argentině v září 2011. Stačí porovnat s vystoupením a úspěchy našich přátel ze Slovenska na tomto světovém festivalu včelařství.

Rozhodnutí abdikovat z funkce viceprezidenta Apislávie je vyvrcholením mé schopnosti snášet přetrvávající snahy stávajícího vedení ČSV zbavit mne jakéhokoliv vlivu v této organizaci (podobně se podařilo zamezit pokračování mé několikaleté práce v komisi pro včely a med orgánu Copa – Cogeca v Bruselu), a to již v období bezprostředně po IX. sjezdu ČSV utajeným jednáním Václava Sciskaly s prezidentem Apislávie Tadeuszem Sabatem v Polsku o možnosti mého odvolání z funkce. Po celý rok jsem byl nucen snášet kritiku na činnost této organizace. Na druhé straně si velice vážím podpory a pomoci vedení ČSV při organizaci a uskutečnění setkání vedení Apislávie v Praze v červnu 2011. Především děkuji tajemníkovi ČSV Rudolfu Peleškovi. O své abdikaci ve vedení Apislavie podávám informaci do rukou generálního sekretáře Juraje Toporčáka v Bratislavě a osobním dopisem prezidentu Apislavie.

Toto mé rozhodnutí předložím k informaci OV ČSV Praha západ, který mne do RV nominoval, na jeho nejbližším zasedání dne 5. prosince 2011. Ihned po jednání OV ČSV Praha západ bude text tohoto dopisu odeslán na sekretariát ČSV o. s.

Děkuji všem členům RV, OO , ZO a jednotlivým členům, kteří mne v mé praci pomáhali a podporovali.

Je mně velmi líto, že z výše uvedených důvodů a mnoha dalších jsem byl nucen učinit toto

rozhodnutí.

S pozdravem

V Černošicích dne 1. listopadu 2011

Comments