AKTUALITY‎ > ‎

Vyhodnocení činnosti RV ČSV 2010-2011

přidáno: 5. 12. 2011 7:03, autor: Martin Nezbeda   [ aktualizováno 5. 12. 2011 7:07 ]

Vážení přátelé a přítelkyně, funkcionáři OO ČSV o.s.

 

dne 18. listopadu 2011 v rámci programu jednání RV ČSV předstupovali předsedové komisí našeho ČSV se zprávami, co se podařilo za rok od sjezdu naplnit z Programového prohlášení PRV ČSV a jak se daří očekávání naši včelařské základny naplňovat.

Věřím tomu, že tuto velmi obšírnou informaci Vám podali Vaši zástupci v RV ČSV, proto mi dovolte několik postřehů o kterých si myslím, že jsou velmi důležité a v diskuzích nevyznívají .

 

PRV ČSV pod vedením Ing.Josefa Mandíka si jako prioritu dalo úkol změnit stav, který v našem ČSV o.s. panoval a vlastními podněty a myšlenkami oslovit členskou základnu k nastartování aktivního spolkového života. ČSV byl vnímán jako „vyhnívající“ subjekt, který žije z podstaty a vedení, které tvoří předseda a předsednictvo žili vlastním životem, který ani členskou základnu nepotřebovalo.

To jsme od prvopočátku chtěli změnit rozpracováním hlavních úkolů na období příští, tak aby na X.sjezdu ČSV v roce 2015 šlo vše objektivně vyhodnotit a konkrétním lidem zodpovědným za realizaci práce buď poděkovat, nebo ukázat prstem kdo nekonal.

To jsme ale netušili, že staré vedení zanechalo po sobě několik problémů, které jsme museli řešit prioritně a teprve následně se můžeme pustit do realizace vlastních vizí.

 

Vekou starost Vám způsobilo nedostatečně připravené Nařízení vlády k oblasti uznávání vzdělání našich učitelů včelařství. Mnozí naši dlouholetí učitelé a ZO ČSV byli zasažení při organizaci vzdělávání svých členů. Nápravu se podařilo sjednat do konce srpna a teď vše funguje jak má.

Vhodným lobingem se podařilo vložit do připravované novely zákona o dani z příjmů v §10, o nahodilé činnosti kde jsou včelaři osvobozeni od placení daně při chovu do 40 včelstev zvýšení částky na 30.000,-Kč a počet na 60 včelstev. Tato změna prošla Rozpočtovým výborem našeho parlamentu a její účinnost bude vyhlášena vládou.

Permanentní jednání o financích pro včelaře přinesla stav, kdy včelařům nejsou krácené dotace. Komunikace se SZIFem je více než dobrá.

Velkým problémem se zabýváme od srpna tohoto roku, kdy vyšlo najevo naši kontrolou, že minulé vedení se nedostatečně zajímalo o zrealizování získaných dotací na činnost našeho vzdělávacího centra v Nasavrkách. Dotace z let 2005 – 2008 nebyly vypořádány jak ukládá zákon a dnes řešíme stav, že musíme vrátit MF ČS více jak 8,5 mil. Kč a hrozí nám sankce za nedodržení dotačních pravidel. To je velký škraloup, který se s námi potáhne nějakou dobu.

Dalším velkým problémem se jeví připravenost projektu“Bez medu to nejde“, který je právě ve druhém roce běhu. Bývalé vedení našeho ČSV velmi hrubě podcenilo přípravu a kromě pochybností o výběru vhodné implementační agentury je tady dnes fakt, že musíme do tohoto projektu vložit ze svých zdrojů více než avízovaných 5 milionů Kč, ale další 4,5 mil. Kč na DPH, když zadavatelé programu opomněli fakt, že DPH se státu musí platit.

Tady sice stávající vedení usiluje na MF ČR o kompenzaci, ale to může a nemusí vyjít.

 

Vážení přátelé, nastavit řád, systém a funkčnost po období, které se věcně nezapíše do světlých dějin našeho spolku je práce velmi těžká. Dobře se žije těm, kteří si užívali a chlácholili masy, že oni pracují. Výsledkem je stav, který by žádný včelař ve své ZO a doma nechtěl mít.

 

První rok po sjezdu se RV ČSV nachází v bodě 0, tzn., že začínáme a 14.ledna 2012 budeme volit nového předsedu ČSV a předseda se pokusí navolit nové předsednictvo. Snad budou mít Vaši zástupci, členové RV ČSV  dostatek odhodlání v nastavené cestě pokračovat a nedopustí návrat před IX.sjezd a ke starým pořádkům.

 

Mgr.Václav Sciskala, místopředseda pro činnost ČSV o.s.

Comments