AKTUALITY‎ > ‎

Mimořádná veterinární opatření 2015

přidáno: 20. 3. 2015 12:26, autor: Martin Nezbeda
Dle Metodiky kontroly zdraví pro rok 2015 (kterou naleznete na stránkách  Státní veterinární správy) je nutné provést předjarní preventivní ošetření  včelstev proti varroáze  (kód ExM310) na všech stanovištích okresu,  pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25% stanovišť na území okresu., tj. takových stanovišť, kde nebyl ve vzorku měli nalezen laboratoří žádný roztoč varroa. Znamená to tedy, že všechna stanoviště s nenulovým výsledkem rozboru musí být na jaře přeléčena.Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno do 15. 4. 2014. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.
Schválené VLP (veterinární léčivé přípravky):


 Toto ošetření se provádí veterinárním nátěrem zavíčkovaného plodu přípravkem M-1 AER a následnou fumigací Varidolem 125. Ošetření musí být provedeno nejpozději do 15.4.2015. Kvůli přibývajícímu plodu každým dnem ve včelstvech je žádoucí toto ošetření provést co nejdříve.


Comments