AKTUALITY

 

 

Včelařský zájezd

přidáno: 11. 7. 2016 6:28, autor: Martin Nezbeda

Okresní organizace ČSV pořádá včelařský zájezd tentokrát až do Rakouska. Zájezd je z okresu i dotován. Kromě stravování je vše včetně vstupů zahrnuto v ceně. Součástí ceny je sobotní posezení s večeří a vínkem ve sklípku v Lednici na Moravě. Pochopitelně můžete jet i s rodinnými příslušníky nebo třeba kamarádem.
 
Závazně přihlásit se můžete zde:


přihlášení doporučuji neodkládat. V případě, že se přihlásíte, uhraďte prosím zálohu své ZO ČSV nebo po dohodě přímo OO ČSV.

Mimořádná veterinární opatření 2015

přidáno: 20. 3. 2015 12:26, autor: Martin Nezbeda

Dle Metodiky kontroly zdraví pro rok 2015 (kterou naleznete na stránkách  Státní veterinární správy) je nutné provést předjarní preventivní ošetření  včelstev proti varroáze  (kód ExM310) na všech stanovištích okresu,  pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25% stanovišť na území okresu., tj. takových stanovišť, kde nebyl ve vzorku měli nalezen laboratoří žádný roztoč varroa. Znamená to tedy, že všechna stanoviště s nenulovým výsledkem rozboru musí být na jaře přeléčena.Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno do 15. 4. 2014. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.
Schválené VLP (veterinární léčivé přípravky):


 Toto ošetření se provádí veterinárním nátěrem zavíčkovaného plodu přípravkem M-1 AER a následnou fumigací Varidolem 125. Ošetření musí být provedeno nejpozději do 15.4.2015. Kvůli přibývajícímu plodu každým dnem ve včelstvech je žádoucí toto ošetření provést co nejdříve.


První prolety včel v roce 2014

přidáno: 24. 2. 2014 8:08, autor: Martin Nezbeda

Prolet 22.2.2014


Spolek Klub-ko pořádá akci pro děti

přidáno: 20. 4. 2013 11:28, autor: Martin Nezbeda   [ aktualizováno 20. 4. 2013 11:29 ]

TIŠICKÉ KLUBko o.s.   nezisková organizace byla založena maminkami z okolí obce Tišice. Jejich cílem je aktivně se podílet na rozvoji obce a zejména na zlepšování podmínek pro aktivní využití volného času dětí z Tišic, Chrástu a Kozel. Dne 18.5. v sobotu od 13 h pořádá  "Dětský den aneb život hmyzí nám není cizí"  na fotbalovém hřišti v Chrástě. V rámci tematické akce pozvali i přítele Petra Brodského, který bude prezentovat život včel a včelařství.
 
 

Chyba na obalu M1

přidáno: 29. 3. 2013 8:45, autor: Martin Nezbeda

Pozor na novém obalu je chyba dávkování M1-AER.  V přibaleném letáku je vše správně. Takže pro nátěr je 5 kapek do 50 ml vody, pro aerosol 16 kapek do 300 ml vody nebo acetonu.

Jarní seminář nástavkového včelaření

přidáno: 25. 2. 2013 16:02, autor: Martin Nezbeda   [ aktualizováno 28. 2. 2013 12:32 ]

Jarní seminář nástavkového včelaření

Datum: 16.03.2013

v Kulturním domě ve Vysoké Libni u Mělníka

Hlavní program:

8:00 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:15 Praktické poznatky ze včelaření v zahraničí, zejména ze své praxe
na včelnicích v USA (Ing. Pavel Konečný)
10:45 Právní poradna. (Mgr. Jarmila Machová)
11:30 Oběd (možnost prohlídky doprovodných programů a nákupů včel. pomůcek)
12:00 Současná nákazová situace včelstev v ČR, doporučené metody léčení včelstev včetně metod léčení zakázaných (Dr. Ing. František Kamler)
13:30 Alternativní metody ošetřování včelstev v průběhu včelařského roku (Ing. Leoš Dvorský)
15:00 Diskuze a závěr.

V přísálí budou vystaveny moderní včelařské pomůcky, zlepšovací návrhy, prodej včelařských pomůcek, výměna vosku, zdobení perníků. V průběhu konání semináře
bude podáván oběd a občerstvení.
Každý je srdečně vítán.
VSTUPNÉ : 50,- Kč
Prosíme o potvrzení Vaší účasti
Ing. Jiří Holub
holub.janzagro@tiscali.cz
mobil : 603 283 994
 

Jarní seminář nástavkového včelaření

 

Aktuální statistiky včelařů okresu Mělník

přidáno: 30. 12. 2012 4:57, autor: Martin Nezbeda

Poslední analýza dat včelařských organizací na okrese Mělník jednoznačně ukazuje nárůst počtu včelařů obhospodařujících více jak sto včelstev. Počet včelařů, kteří mají chov včel jako koníček, zůstává stabilní. Jednoznačně se ukazuje, že naše oblast je pro včelaře zemí zaslíbenou "strdím oplývající", vždyť je z Řípu krásně přehlédnutelná. Pro ty, kdož nikdy slovo strdí neslyšeli ani v souvislosti s praotcem Boemem neboli Čechem, je to plást medu (více naleznete wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Med).
Po letech jsme tak opět přesáhli hranici 5000 včelstev na našem území.
 
 
 
 
 
 
 

Školení včelařů v Radouni se vydařilo

přidáno: 15. 9. 2012 11:49, autor: Martin Nezbeda

V neděli 9.9.2012 proběhlo v obci Radouň u Mělníka na statku přítele Horáka školení včelařů. Hlavní úkol byl především v koordinaci léčení a seznámení se s léčením včelstev včetně nových postupů a možností. Vlastní výklad s praktickou ukázkou byl v neformální přátelské atmosféře. Nádherné počasí i bohaté pohoštění hostitelské ZO ČSV Řepín včelařům přálo. Ředitel Výzkumného ústavu včelařského z Dolu u Libčic Dr.Kamler přítomným připomenul hlavní zásady pro chov zdravých včelstev. Během výkladu zhodnotil i současnou nákazovou situaci. V další části předvedl poslední výsledky výzkumné práce respektive nové metody, které jsou již dostupné nebo jsou v klinických pokusech. Především prakticky předvedl novou metodu monitoringu parazitického roztoče Varoa destructor pomocí extra jemného cukru. V klinických testech je nový Formidol, který zde byl též předveden. Statek se včelínem je ve velice klidné lokalitě a tak i po školení včelaři poseděli a vzájemně hodnotili sezonu i osobní život. Byl to velice příjemně i užitečně strávený den.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

školení na včelnici Dr. Kamlera

přidáno: 27. 6. 2012 11:04, autor: Martin Nezbeda

školení včelařů na včelnici Dr. Kamlera:  Včelaři se seznámili s použitím FORMIDOLU 40 a FORMIDOLU 80. Zároveň Dr.Kamler současně ukázal připravovaný, nový způsob monitorování varroazy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program jarního semináře nástavkového včelaření

přidáno: 14. 3. 2012 13:19, autor: Martin Nezbeda

Jarní seminář nástavkového včelaření se koná dne 31. března 2012 v Kulturním domě ve Vysoké Libni u Mělníka

Program:

8:00 Registrace účastníků

9:00 Zahájení semináře

9:15 Současnost a budoucnost českého včelařství, nejenom z pohledu veterinárního lékař MVDr. Miloslav Peroutka CSc

10:45 Právní poradna Mgr. Jarmila Machová

11:30 Oběd ( možnost prohlídky doprovodných programů a nákupů včel. pomůcek )

12:00 Čtyřicet let výzkumu, vývoje a hledání metod jak docílit výnosů medu nad 100 kg Ing. Václav Smělý

13:30 Jak dále po loňském létě a podzimu ve varroáze? Použití Formidolu 40 ml a Formidolu 80 ml Dr. Ing. František Kamler

15:00 Diskuze a závěr

V přísálí budou vystaveny moderní včelařské pomůcky, zlepšovací návrhy, prodej včelařských pomůcek, výměna vosku, zdobení perníků. V průběhu konání semináře bude podáván oběd a občerstvení.

VSTUPNÉ : 50,- Kč

Prosíme o potvrzení Vaší účasti:

Ing. Jiří Holub

Dr. Eduarda Beneše 1113 277 11 Neratovice

holub.janzagro@tiscali.cz

mobil : 603 283 994

1-10 of 17